Skip to content

Stämmor

Motioner

På våra stämmor kan föreningens medlemmar göra sina röster hörda genom att skriva en motion som tas upp på stämman.

Motionstiden går ut sista mars. Detta innebär att motionen måste ha kommit styrelsen tillhanda antingen via vår mail info@brfraven.se eller den vita brevlådan utanför styrelsens expedition senast sista mars för att den ska tas upp på stämman.

HSB har tagit fram en mall som innehåller bra information om vad man ska tänka på när man skriver en motion. Du kan ladda ner mallen nedan.

Mall för motioner från HSB

Om oss