Skip to content

Stadgar

En bostadsrättsförening är en kooperativ förening med syfte att bland annat upplåta bostadslägenheter och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Som bostadsrättsinnehavare och medlem i föreningen har man såväl rättigheter som skyldigheter. Dessa regleras av föreningslagen, bostadsrättslagen, föreningens egna stadgar, HSB:s komplement samt av styrelsen fastställda riktlinjer och ordningsföreskrifter. 

HSB normalstadgar 2011 för Brf Räven antogs av föreningsstämmorna 2017-11-30 och 2018-05-29.

Klicka på länken nedan för att se våra stadgar.

Om oss