Skip to content

Styrelsen

Styrelsen representerar föreningens medlemmar. Styrelsen sammanträder normalt en gång i månaden utom i juli. Den behandlar ärenden om ekonomi, fastigheternas underhåll, lägenhetsöverlåtelser, andrahandsuthyrningar med mera.

Om du har synpunkter eller förslag som du vill att styrelsen ska ta ställning till, så lämna dem i brevlådan på expeditionen, Illerstigen 4 kv. Du kan även maila till oss på info@brfraven.se.

Vill du själv göra en insats i föreningens styrelsearbete eller känner du någon du vill föreslå till styrelsen? Tag då kontakt med valberedningen eller direkt med någon i styrelsen.

Ordinarie ledamöter

Ordförande: Mikael Kullberg
Vice ordförande: Lena Öhman
Kassör: Leny Heller
Sekreterare: Lukas Bergliden
Ledamot: Tobias Fink
Ledamot: Antonio Cerrato
Ledamot: Susanne Brunner, HSB

Suppleanter

Suppleant: Brit Rönnbäck
Suppleant: Åsa Moberg

Om oss