Skip to content

Valberedningen

Valberedningen består av fyra personer som väljs på årsstämman för ett år i taget. En av dem är sammankallande. Deras uppgift är att hitta lämpliga kandidater för styrelsen och presentera dem på årsstämman.

Sammankallande: Andreas Wieser, Illerstigen 12
Ledamot: Charlotte Arvidsson, Illerstigen 16
Ledamot: Marcus Grimfors, Illerstigen 8 
Ledamot: Jeanne-Marie Pizarro Barreda, Illerstigen 22

Du kan kontakta valberedningen på denna e-postadress: valberedningen@brfraven.se.

Om oss