Skip to content

Valberedningen

Valberedningen består av fyra personer som väljs på årsstämman för ett år i taget. En av dem är sammankallande. Deras uppgift är att hitta lämpliga kandidater för styrelsen och presentera dem på årsstämman.

Sammankallande: Marcus Grimfors, Illerstigen 8
Ledamot: Jeanne-Marie Pizarro Barreda, Illerstigen 22
Ledamot: Åsa Moberg, Illerstigen 40 
Ledamot: Hélène Bernhardt, Illerstigen 32

Du kan kontakta valberedningen på denna e-postadress: valberedningenbrfraven@googlegroups.com.

Om oss