Skip to content

Revisorer

Föreningen har följande revisorer
BoRevision i Sverige AB

Föreningsvald revisor
Rui Sun, Illerstigen 8

Suppleant
Göran Lilja, Illerstigen 12

Om oss