RB Fastighetsägare blir Simpleko.

Den 1 mars i år bytte RB Fastighetsägare AB namn till Simpleko AB. På hyres-/avgiftsavier kommer hädanefter det nya företagsnamnet Simpleko AB stå. Simpleko kommer även uppdateras hos din bank som mottagare när du betalar din hyres-/avgiftsavi.

Mvh
Styrelsen