Information om debitering av gemensam el oktober 2022

Tyvärr blev det ett missförstånd då den första räkningen för medlemmarnas el skickades ut i september.

Både föreningen och Simpleko lade på moms på elkostnaden. Vi har nu på avin för oktober därför betalat tillbaka den del som blev för mycket senast genom ett avdrag på avgiften. Det redovisas på den nyss utskickade avin för oktober.

Tyvärr har vi fram till nu, trots upprepade kontakter, inte kunnat få Vattenfall att läsa av alla sina elmätare i de olika husen och skicka oss en korrekt räkning varje månad. Det betyder att vi inte kunnat beräkna priset per kilowatt för den el som medlemmen förbrukat. Därmed kunde vi inte nu i oktober debitera någon kostnad för elen.

Vi har nu fått en räkningen för elförbrukningen från Vattenfall för juni till september vilket gör att vi kommer att lägga kostnaden för detta på avin som ni betalar i november.

Vi är medvetna om att alla vill ha sin elräkning regelbundet men just nu är vi i händerna på Vattenfall. Förhoppningsvis kan de fortsättningsvis leverera så att elräkning kommer som avtalet en gång i månaden. Styrelsen har gjort en anmälan till Energimarknadsinspektionen för att förmå dem att agera i frågan men ännu inte fått något svar.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen