Extra föreningsmeddelande februari 2023

Nu finns ett februaris föreningsmeddelande att läsa här.Med vänliga hälsningar,Styrelsen